Korištenjem najmodernije industrijske 3D optičke mjerne opreme njemačkog proizvođaća GOM mbH

Topomatika d.o.o. vrši usluge 3D digitalizacije:

  • oblika cijelog objekta (3D skeniranje sustavom ATOS TripleScan),
  • beskontaktna 3D koordinatna mjerenja,
  • mjerenje i analizu pomaka i deformacija (npr. mjerenja materijalnih svojstava, kinematike mehanizama, mjerenje deformacija kod dubokog vučenja limova).

[Zatražite uslugu 3D skeniranja i mjerenja] [Preuzmite GOM Inspect] [Naučite koristiti GOM Inspect] [Mjeriteljske novosti]


NextPrevious
ATOS_Triple_Scan_InUse_0101
ATOS TripleScan
ATOS_Triple_Scan_InUse_024
Primjer 3D optičkog mjerenja oblika odljevaka i alata
ATOS_Compact_Scan_Flyer_Title
ATOS Compact Scan
ATOS_Triple_Scan_InUse_025
Primjer 3D optičkog mjerenja oblika limova i alata za deformiranje lima
usluga-3d-mjerenja
Rezultat skeniranja je visoko vjerni 3D oblik površine. Desni dio slike prikazuje analizu devijacija od idealizirane CAD geometrije.
3D koordinatna mjerenja
Tritop: beskontaktna 3D koordinatna mjerenja oblika i deformacija3D skeniranje malih i velikih objekataautomatizirano 3D skeniranje malih i velikih objekata
besplatni paket za 3D mjerenje i analizu

Izlaskom besplatnog 3D programskog paketa GOM Inpect, tvrtka GOM mbH omogućila je i pojednostavnila dostupnost softvera za obradu 3D podataka. GOM Inpect odličan je alat za obradu poligonalnih mreža (STL datoteka) i analizu oblika i dimenzija neovisno o mjernim sustavima.

Kroz 3 kratke video vježbe pogledajte kako iskoristiti sve mogućnosti besplatnog paketa GOM Inpect:

NextPrevious
gom-inspect
GOM Inspect / besplatni 3D inspekcijski paket - Teme prikazane video prezentacijama:
Episode1
Korisničko sučelje - brzo i jednostavno upoznajte sve funkcionalnosti korisničkog sučelja
Episode2
Uvoz skeniranih podataka - naučite kako uvesti STL, laserski skenirane oblake točaka i poligonizirati oblak točaka
Episode3
Obrada poligonizirane mreže - obuhvaća obradu i manipulaciju poligoniziranom mrežom trokuta
Episode4
Jednostavna inspekcija - tijek jednostavne kontrole skeniranog objekta, od učitavanja do izvoza podataka.
Episode5
Kontrola odstupanja u presjeku - obuhvaća kontrolu odstupanja skeniranog dijela od CAD-a u 2D presjeku.
Episode6
Metode preklapanja i orijentacije - kako kreirati i manipulirati sa različitim metodama poklapanja skeniranih podataka.
Episode7
Tolerancije, RPS - kako dodijeliti tolerancijsko polje na CAD podacima, te kako kreirati RPS poklapanje.
Episode8
Inspekcija prema nacrtu – Dimenzije - objašnjava kako kontrolirati mjere na temelju nacrta.
Episode9
Inspekcija prema nacrtu – 2D presjeci - kako kontrolirati mjere definirane 2D presjekom.
Episode10
GD&T Tolerancije oblika i položaja - kako kontrolirati tolerancije oblika i položaja.


Sadržaj Seminara

Cilj seminara je korisnike iz svih područja, uključujući brzu izradu prototipova - RP, računalno potpomognutog konstruiranja - CAD/CAM i računalno potpomognuta kontrola - CAQ, naučiti kako koristiti GOM Inspect programski paket za obradu poligonalnih mreža i analizu oblika i dimenzija na 3D oblaku točaka dobivenih različitim sustavima za digitalizaciju (skenerima), CT uređajima i ostalim mjernim uređajima.
  • uvod u korisničko sučelje GOM Inspect programskog paketa
  • uvoz poligonalnih mreža (STL), oblaka točaka (ASCII), CAD podataka
  • obrada digitaliziranih podataka: zatvaranje rupa, filtriranje ("smoothing"), reduciranje ("thinning")
  • "Inspection workflow" - tijek rada za analizu oblika i dimenzija: poklapanje rezultata mjerenja (BestFit, RPS, 3-2-1, Plane-Line-Point,...), usporedba mjernih rezultata sa referentnim CAD podacima, analiza presijeka, izrada izvještaja i izvoz podataka
  • "Inspection Modules": evaluacija prema CAD podacima i 2D crtežima, analiza debljine stijenke, 3D preglednik
  • "Expert Modules" : naprede strategije poklapanja rezultata, GD&T analiza, izvoz tablica,...
  • Prikaz funkcionalnosti GOM Inspect Professional programskog paketa: "Parametric Inspection", "Teaching by doing", "Inspection planning" funkcionalnosti

Trajanje i termin Seminara

Planirano trajanje seminara je 1 dan. Prema broju prijavljenih definirati će se termin koji odgovara večini polaznika.

Cijena Seminara

Cijena seminara je 890,00 kn + PDV po učesniku. Cijena uključuje radni materijal, osvježenja i ručak.
Lokacija Seminara

Mjerni laboratorij i ured:
Šetalište Nikole Fallera 22
10000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt

Tel/fax: +385 1 3496 010
GSM: +385 91 5046 239
info@topomatika.hr