Naučite mjeriti pomake i deformacije besplatnim GOM Correlate programskim paketom

Na ovoj stranici objedinili smo sve informacije potrebne da brzo naučite mjeriti pomake i deformacije pomoću besplatnog programskog paketa GOM Correlate i preuzmete svoju besplatnu kopiju. Za učenje osnova korištenja ovog programskog paketa GOM je pripremio kratke vide vježbe (na engleskom i njemačkom jeziku). Svoje znanje rada u GOM Correlate programskom paketu možete dalje usavršavati na GOM Correlate uvodnom seminaru u organizaciji TOPOMATIKA d.o.o..

Za sva ostala pitanja vezana uz 3D optičko mjeriteljstvo javite nam se odmah!

 

Upoznajte mogućnosti besplatnog GOM Correlate programskog paketa

GOM Correlate je besplatni program za korelaciju digitalne slike DIC i evaluaciju ispitivanja materijala i komponenata. Korelacija digitalne slike (en. Digital Image Correlation, DIC) je optička beskontaktna metoda za mjerenje 3D koordinata pri evaluaciji informacija kao što su pomaci i deformacije, sa širokim rasponom primjena u istraživanjima materijala i ispitivanju komponenata. DIC omogućuje analitičko ispitivanje složenog ponašanja bilo kojeg mjernog objekta.


U nastavku pogledajte snimku webinara koji opisuje funkcionalnost GOM Correlate paketa za ispitivanje mehaničkih svojstava statičkim vlačnim testom na kidalici, dinamička ispitivanja, analizu pukotine, savijanje u 3 točke, smicanje, ispitivanje velikih komponenata (snimku možete pogledati i na njemačkom) te zatim preuzmite svoju besplatnu kopiju.

 
 

Besplatno preuzmite GOM Correlate

Popunite kratki formular i preuzmite besplatni programski paket GOM Inspect. Registracija omogućava pristup forumu i komunikaciju sa mjeriteljskom zajednicom okupljenoj oko GOM rješenja, obavijesti o novim verzijama i novim funkcionalnostima.

http://www.gom.com/3d-software/gom-correlate/download.html

 
 

Naučite koristiti GOM Correlate kroz kratke video vježbe

Kroz šest kratkih video priloga upoznajte se sa funkcionalnostima GOM Correlate programskog paketa.
Video prilozi su na engleskom jeziku a koncipirani su da kroz kratke cjeline brzo upoznate funkcionalnost programa i dobijete uvid u sve mogućnosti GOM Correlatea: od upoznavanja s korisničkim sučeljem, pripreme ispitnog uzorka i snimanja slika, evaluacije površinskih komponenata, inspekcije 3D površinskih komponenata i komponenata u točkama, do izrade izvještaja.

1. epizoda: Korisničko sučelje (njemački)
(uvid u grafičko korisničko sučelje, explorer, vremensku crtu i izvještaje. Ukratko su predstavljeni svi bitni koncepti softvera)

2. epizoda: Priprema mjernog uzorka i snimanje slika (njemački)
(uputa za pripremu rastera na mjernom uzorku, kako snimiti slike s besplatnim GOM Snap 2D te kako ih učitati u program)

3. epizoda: evaluacija površinskih 2D komponenata (njemački)
(tipični tijek rada: definicije komponenata, poravnanja, mjerenje deformacija i izradu izvještaja)

 
4. epizoda: Površinska inspekcije 3D komponenata (njemački)
(poravnavanja prema CAD-u, mjerenje pomaka i deformacija, inspekcije u presjecima i točkama, rad sa dijagramima)

 
5. epizoda: 3D inspekcija komponenata u diskretnim točkama (njemački)
(prikaz softverskih koncepata za trend projekte, vremenska crta, dijagrami, tabele, video u izvještajima)

 
6. epizoda: Izrada izvještaja (njemački)
(detaljan prikaz funkcionalnosti izvještaja, osvježavanja stranica, izrada predložaka i izvoz izvještaja)

 
 

GOM Correlate uvodni seminari

Cilj seminara je naučiti sve zainteresirane korisnike kako koristiti GOM Correlate programski paket za analizu pomaka i deformacija.

Trajanje i termin Seminara

Planirano trajanje seminara je 1 dan. Prema broju prijavljenih definirati će se termin koji odgovara večini polaznika.

Cijena Seminara

Cijena seminara je 890,00 kn + PDV po učesniku. Cijena uključuje radni materijal, osvježenja i ručak.

Lokacija Seminara

Mjerni laboratorij i ured:

Šetalište Nikole Fallera 22
10000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt

Tel/fax: +385 1 3496 010
GSM: +385 91 5046 239
info@topomatika.hr

 
 

Primjeri deformacijskih mjerenja

Dostupni su svima koji preuzmu besplatni GOM Correlate i registriraju se na stranicu za podršku