Rezultati optičkog 3D skeniranja i kontrole kvalitete alata, limova, odljevaka i predmeta od plastike

U nastavku donosimo nekoliko karakterističnih primjera mjernih izvješća optičke 3D kontrole kvalitete proizvoda za čiju smo izradu koristili GOM Inspect – besplatni certificirani 3D mjerni programski paket.

Svi prikazani objekti detaljno su 3D digitalizirani korištenjem optičkih beskontaktnih 3D mjernih uređaja ATOS njemačkog proizvođača GOM mbH koje u regiji zastupa TOPOMATIKA d.o.o..

 
 

 

Primjer iz prerade polimera: kontrola kvalitete plastičnog kućišta bušilice

Kratki opis mjerenja: kućište bušilice u potpunosti je digitalizirano korištenjem industrijskog optičkog 3D skenera GOM ATOS III TripleScan. Rezultat je gusti oblak točaka koji vjerno opisuje geometriju kućišta. Usporedili smo rezultat 3D skeniranja s originalnom CAD geometrijom (u CATIA formatu) i provjerili da li na proizvodu postoje zone s viškom ili manjkom materijala, odnosno da li je tijekom hlađenja došlo do deformacije kućišta. Rezultati su jasno razumljivi prikazi u boji na cijeloj površini i po pojedinim presjecima (tople boje predstavljaju višak a hladne manjak materijala). Detaljan, obostrani 3D sken omogučio je analizu debljine stijenke. Na zadanom presjeku kontrolirali smo promjer, poziciju i razmak pojedinih rupa kao i funkcionalnu provjeru cilindričnosti rupa i ravnosti površina nalijeganja. Rezultati su prikazani u jasno razumljivim slikama i tablično.

 
 

Besplatno preuzmite GOM Inspect

Popunite kratki formular i preuzmite besplatni programski paket GOM Inspect. Registracija omogućava pristup forumu i komunikaciju sa mjeriteljskom zajednicom okupljenoj oko GOM rješenja, obavijesti o novim verzijama i novim funkcionalnostima.

http://www.gom.com/3d-software/gom-inspect/download.html

 
 

 
 

Primjer iz ljevarstva: kontrola kvalitete aluminijskog odljevka


Kratki opis mjerenja: ljevarstvo je grana industrije u kojoj se među prvima počelo upotrebaljavati 3D skenere u kontroli kvalitete. Najveća prednost je što optičkim 3D mjerenjem u kratkom vremenu dobijemo puno informacija o stvarnom stanju geometrije kompliciranog odljevka. Odljevak iz ovog primjera digitaliziran je GOM ATOS III TripleScan digitalizatorom. Nakon skreniranja koje je trajalo oko 60 minuta dobili smo prve rezultate usporedbe stvarnog stanja i nominlnog stanja (CAD modela). Ovisno o zahtjevu moguće je provesti kompletnu 2D analizu, 3D analizu (Tolerancije položaja i oblika), mjeriti debljinu stijenke uzorka ili samo prikazati odstupanje u mapi boja. Primjer navednog u Izvještaju o mjerenju možete vidjeti na ovom uzroku.

 
 

 
 

Primjer iz alatničarstva: kontrola kvalitete alata za deformiranje limova


Kratki opis mjerenja: često alati izrađeni prema CAD modelu ne daju dobre proizvode te je potreba ručna dorada alata. Nakon dorade končano stanje alata nije dokumentirano. U svrhu dokumentiranja konačnog stanja alata koristili smo 3D skener GOM ATOS Triple Scan. Benefit toga je lakši popravak ili izrada novog alata kojim ćete u vrlo kratkom vremenu ponovno proizvoditi kvalitete proizvode. Primjer kontrole alata u proizvodnim fazama opisao je g. Matej Samec iz slovenske ljevaonice LTH Castings te ga možete pročitati ovdje.

U primjeru iznad prikazana je dimenzionalna analiza alata izrađenog prema CAD modelu prije dorade. Rezultati 3D skeniranja omogućuju potpunu 3D analizu dimenzija, tolerancija položaja i oblika prikazanu tablično ili slikovito odstupanja prikazana u mapi boja.

 
 

 
 

Primjer iz prerade limova: kontrola kvalitete limova


Kratki opis mjerenja: deformiranje limova je dio industrije bez koje ne bi bilo naših „limenih ljubimaca“. Cijela autoindustrija temeljena je na tome. Tako smo u ovom primjeru za kontrolu procesa deformiranja limova i praćenja stabilnosti svakog koraka, kao i optimiranja alata koristili 3D optički mjerni sustav GOM ATOS. Uz odstupanja stvarnog komada od teoretskog CAD modela po kompletnoj površini, u mogućnosti smo kontrolirati i karakteristike kao što su „spring back“ efekt, te definirati liniju odreza – Trimming. Nove funkcionalnosti omogućuju nam i praćenje zakrivljenosti limova duž cijelog područja deformiranja – „character lines“ kao i praćenje „flush&gap“ karakteristika.

Jednostavno razumijevanje rezultata, umjesto dugih nepreglednih tablica, omogućuje nam brzo određivanje korektivnih faktora (odrez, sila, podmazivanje, itd.) da bi proizvod bio u zahtijevanim tolerancijama.

 
 

Saznajte više o 3D mjernoj opremi

Za sve informacije o tome kako optičko 3D mjeriteljstvo može unaprijediti i Vaš proizvodni proces javite nam se odmah!

www.topomatika.hr